konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania płyty rynku w starym fordonie w bydgoszczy


PROJEKTANT: praca zespołowa – Karolina Groszek, Agata Rachuba, Martyna Cziszewska, Ewa Pietkun, Radosław Pluskowa (wizualizacje)
STATUS: praca konkursowa 2017
POWIERZCHNIA: około 9500m²

OPIS
Przestrzeń rynku została zakomponowana w taki sposób, aby dawać mieszkańcom różne możliwości użytkowania. Zagospodarowanie zostało ograniczone do kilku ważnych zabiegów, które mają nadać przestrzeni atrakcyjności, ładu, poczucia bezpieczeństwa i atmosfery sprzyjającej spędzaniu tu wolnego czasu, udziału w wydarzeniach i uroczystościach czy spotkaniom towarzyskim. Koncepcja opiera się o trzy ważne składowe, podkreślające charakter miejsca (dawne małe miasteczko, żyjące w nim trzy nacje):
– POSADZKA – TŁO DLA CODZIENNYCH ZDARZEŃ
– ZIELEŃ – USPOKOJENIE
– WODA – ZABAWA I INTEGRACJA

 

#